รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556

รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556  ซึ่งเป็นภาพรวมของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
และที่สำคัญมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า และ บริการผ่านโซเชียลมิเดียต่าง ๆ ด้วย
เช่น facebook,google+,line ,instagram ฯลฯ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่ม ทำธุรกิจ ค้าขายออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต

ใครอยากใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ก็ เข้าไปดูกันได้เลยครับ

http://meeting.etda.or.th/internetuserprofile2013/TH_InternetUserProfile2013.pdf
http://meeting.etda.or.th/internetuserprofile2013/presentation-internetuserprofile.pdf