เรื่องทั่ว ๆ ไป Archive

  • Samsung Galaxy Gear เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ในราคา USD 299 หรือราคาประมาณ 9,600 บาท วางจำหน่ายพร้อมกัน 140 ประเทศ ทั่วโลก ในวันที่ 25 กันยายนนี้ Samsung Galaxy Gear มาพร้อมฟีเจอร์เด็ดๆ มากมาย  อาทิเช่น เมื่อมีการเชื่อมต่อระหว่าง Galaxy Gear และสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ หากมีข้อความ หรือการแจ้งเตือนใหม่จากสมาร์ทโฟน หน้าจอ...

    Samsung Galaxy Gear ราคา 9,600 โดยประมาณ

    Samsung Galaxy Gear เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ในราคา USD 299 หรือราคาประมาณ 9,600 บาท วางจำหน่ายพร้อมกัน 140 ประเทศ ทั่วโลก ในวันที่ 25 กันยายนนี้ Samsung Galaxy Gear มาพร้อมฟีเจอร์เด็ดๆ มากมาย  อาทิเช่น เมื่อมีการเชื่อมต่อระหว่าง Galaxy Gear และสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ หากมีข้อความ หรือการแจ้งเตือนใหม่จากสมาร์ทโฟน หน้าจอ...

    Continue Reading...