เรื่องทั่ว ๆ ไป Archive

  • กระแสวีดีโอออนไลน์ ตอนนี้คงไม่มีอะไรแรงเกิน  Harlem Shake ฮาร์เล็ม เชค กำลังเป็นที่นิยมมาก ซึ่งถูกแชร์ อัพโหลดอยู่ตาม Social Network มากมายเห็นกันอยู่ได้บ่อย ๆ ลักษณะเด่นของ Harlem Shake คือ ในคลิปจะมีการปล่อยภาพให้เราชมบรรยากาศ หรือ สถานที่ เช่น ห้องทำงาน โต๊ะประชุม ร้านอาหาร ห้องนั่งเล่น หรือแม้แต่ ห้องน้ำ รวมถึงสถานที่แปลก ๆ ผู้คนในคลิปจะดำเนินกิจกรรมตามปรกติ...

    Harlem Shake ฮาเล็มเชค เทรนด์เต้นฮากระจาย

    กระแสวีดีโอออนไลน์ ตอนนี้คงไม่มีอะไรแรงเกิน  Harlem Shake ฮาร์เล็ม เชค กำลังเป็นที่นิยมมาก ซึ่งถูกแชร์ อัพโหลดอยู่ตาม Social Network มากมายเห็นกันอยู่ได้บ่อย ๆ ลักษณะเด่นของ Harlem Shake คือ ในคลิปจะมีการปล่อยภาพให้เราชมบรรยากาศ หรือ สถานที่ เช่น ห้องทำงาน โต๊ะประชุม ร้านอาหาร ห้องนั่งเล่น หรือแม้แต่ ห้องน้ำ รวมถึงสถานที่แปลก ๆ ผู้คนในคลิปจะดำเนินกิจกรรมตามปรกติ...

    Continue Reading...