ขายอะไรในเฟสบุ๊คดี? ปี 2013

ขายอะไรในเฟสบุ๊คดี? ปี 2013  เป็นคำถามที่มีคนอยากรู้กันมากมายนะครับ ลองดูคำตอบจาก ผลการสำารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย ในปี 2013 จะได้ดังนี้ครับ จากภาพ จะเป็นผลสำรวจว่าชาวเฟสบุ๊ค นิยมซื้อหาอะไรกันนะครับ จำนวน 59.0 % นิยม ซื้อ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 34.1 % นิยม ซื้อ อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ มือถือ 30.5 % เครื่องสำอางค์ ฯลฯ แน่นอนครับสินค้าที่มีคนนิยมซื้อหากันมากก็ย่อมขายได้มาก และน่าจะเป็นสินค้าที่มีโอกาสขายได้ดี แต่ก็จะมีคู่แข่งเยอะทีเดียวครับ ทัศนะส่วนตัวนะครับ การจะขายสินค้าจำพวกเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ออนไลน์นั้น เป็นอะไรที่เริ่มต้นยากพอสมควร…