ฟังผู้เข้าร่วมสัมมนา พูดถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมสัมมนากับ daydayday.net

เสียงจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อการเข้าร่วมสัมมนา

สัมมนา ‘บล็อกสร้างกิจการร้านค้าออนไลน์ Seo สร้างเงิน’ 

 

 

 

(คุณอรจิรา และคุณน้องฟ้า)

(คุณพรรณพิลาส สมนิล)

(คุณชายน้อย)

(คุณขวัญใจ พัตพงศ์)

(คุณศรัณย์พัทธ์ นันตะวงษ์)

(คุณพิทยายุทธ ทิพยเลิศ)

(คุณพงศ์ชัย ภูสวัสดิ์เจริญ)

ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ
ที่กรุณาเสียเงินเสียทอง เสียเวลาเดินทางเข้าร่วมสัมมนากับ daydayday.net

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมสัมมนา และ สามารถนำทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับ
ไปปรับ ประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุด